Умови використання - BitUA

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

Ці Умови використання містять електронну угоду між вами (далі “Користувач”) і операторами біржі BitUA (далі “BitUA”), що регулює умови використання Користувачем цього веб-сайту і всіх послуг, продуктів і контенту, що надаються BitUA.
Ці Умови використання містять важливі положення, які Користувач повинен уважно розглянути і зрозуміти при прийнятті рішення про відвідування Сайту і використання послуг, продуктів і контенту BitUA. Будь ласка, уважно прочитайте ці Умови використання, перш ніж погодитися з ними.
Посилання в цих Умовах використання на “BitUA”, “ми”, “наш” або “нас” відносяться до компанії BitUA, включаючи, але не обмежуючись, її співробітників, директорів, посадових осіб, агентів або інших пов’язаних осіб, третіх осіб, чий контент пропонується на цьому веб-сайті та/або в програмному забезпеченні BitUA, в залежності від контексту, а посилання на “Користувач”, “ви” або “ваш” відносяться до особи, з якою BitUA укладає електронну угоду, якщо в цих Умовах не передбачено інше.
Користувач несе повну відповідальність за розуміння і дотримання всіх законів, правил і норм своєї конкретної юрисдикції, які можуть бути застосовані до Користувача у зв’язку з використанням будь-яких послуг, продуктів і контенту BitUA.
Реєструючись для використання облікового запису через BitUA або будь-який з наших пов’язаних веб-сайтів, API або мобільних додатків (разом “Програмне забезпечення BitUA”) та/або використовуючи Програмне забезпечення BitUA, ви погоджуєтеся з тим, що ви прочитали, зрозуміли і прийняли всі умови, що містяться в цих Умовах використання, а також в нашій Політиці конфіденційності та наших політиках і процедурах по боротьбі з відмиванням грошей. Користувач повинен уважно прочитати і зрозуміти всі Умови використання перед кожним використанням Сайту та/або будь-якої з Послуг, що надаються BitUA.
ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НЕ ПРИЙМАЄ ТА / або НЕ РОЗУМІЄ ЦІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ, КОРИСТУВАЧ НЕ МАЄ ПРАВА ДОСТУПУ ДО ЦЬОГО САЙТУ І НЕ МАЄ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ БУДЬ-ЯКЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПОСЛУГИ, ПРОДУКТИ ТА ВМІСТ BitUA.
Ви повинні знати, що ризик втрат при торгівлі або зберіганні цифрових валют може бути високим. В даний час послуги, пов’язані з цифровими валютами, не регулюються в більшості країн (фінансовими органами або будь-яким іншим регулятором). Тому вам слід ретельно зважити, чи підходить вам торгівля або зберігання цифрових валют з огляду на ваш фінансовий стан і можливі ризики.

II. ВИЗНАЧЕННЯ
Терміни, що використовуються в цих Умовах використання, повинні тлумачитися відповідно до визначень, наведених нижче:
Обліковий запис – обліковий запис, зареєстрований Користувачем на Платформі та/або в Програмному забезпеченні BitUA.
Покупець – Користувач, який робить Замовлення на купівлю Криптовалюти через Платформу (Програмне забезпечення BitUA) та/або Користувач, Замовлення якого прийнято Продавцем, в залежності від контексту.
Комісія: плата, що стягується третьою стороною або від її імені (наприклад, банком, небанківською фінансовою установою, постачальником платіжних послуг і т.д.).
Криптовалюта – однорангове децентралізоване цифрове представлення вартості (біткойни, ефіри тощо).
Поповнення – Операція з переказу коштів на Рахунок.
Зовнішній гаманець – криптовалютний або фіатний гаманець, який не є частиною платформи BitUA (програмного забезпечення BitUA), але може бути вказаний на платформі BitUA (програмному забезпеченні BitUA).
Фіатна валюта – випущена державою валюта, яка регулюється в країні, де вона випущена, за допомогою державного регулювання або закону.
Послуга зберігання фіатної валюти – послуга BitUA, що включає в себе зберігання залишків у фіатній валюті на Зовнішніх гаманцях Користувачів, що обслуговуються Держателем.
Ордер – пропозиція Користувача на платформі BitUA (Програмному забезпеченні BitUA) купити або продати Криптовалюту на певних умовах.
Платформа – відповідне середовище (включаючи програмне забезпечення), створене BitUA, яке дозволяє здійснювати торгівлю Криптовалютою.
Оператори BitUA: відносяться до всіх сторін, які керують bituaex.com, включаючи, але не обмежуючись компанією BitUA. і асоційованими компаніями, неінкорпорованими організаціями і командами, які надають послуги на платформі bituaex.com і несуть відповідальність за такі послуги. Для зручності, якщо не вказано інше, посилання на “BitUA” і “ми” в цих Умовах використання конкретно означають Операторів BitUA. Згідно з цими умовами, Оператори BitUA можуть змінюватися в міру коригування нашого бізнесу, і в цьому випадку змінені оператори будуть виконувати свої зобов’язання за цими умовами перед вами і надавати вам послуги, і така зміна не зачіпає ваші права та інтереси за цими умовами. Крім того, сфера діяльності Операторів BitUA може бути розширена за рахунок надання нових послуг, і в цьому випадку, якщо Ви продовжуєте користуватися послугами BitUA, вважається, що Ви погодилися на спільне виконання цих умов з новоприєднаними Операторами BitUA. У разі виникнення суперечки, ви самі визначаєте суб’єктів, які виконують ці умови з вами, і контрагентів суперечки, в залежності від конкретних послуг, якими ви користуєтеся, і конкретних дій, які зачіпають ваші права або інтереси.

Закриття позиції: означає купівлю або продаж криптовалюти, що по суті призводить до зменшення відкритої позиції клієнта. Закриття позиції означає завершення транзакції з отриманням будь-якого пов’язаного з нею прибутку або збитку.
Продавець – Користувач, який подає Заявку на продаж Криптовалюти через Платформу (Програмне забезпечення BitUA) та/або Користувач, чия Заявка прийнята Покупцем, в залежності від контексту.
Послуги – всі послуги, що надаються BitUA.
Веб-сайт або Сайт: означає веб-сайт BitUA за адресою https://bituaex.com.
Послуга зберігання – послуга BitUA, яка включає в себе зберігання залишків (у фіатній валюті та/або в криптовалюті) з покинутих Рахунків, більше не підтримуваних криптовалют.
Комісія за транзакцію: комісія, яка сплачується BitUA за кожну завершену транзакцію.
Ціна транзакції: означає загальну ціну, сплачену Користувачем за кожну транзакцію, здійснену через Платформу (Програмне забезпечення BitUA).
Транзакція означає (i) переказ Криптовалют або Фіатних валют Користувачем на свій Рахунок (“Транзакція поповнення”), включаючи переказ Фіатних валют на Зовнішній гаманець, який не є частиною платформи BitUA (Програмного забезпечення BitUA), але який вказаний на платформі BitUA (Програмному забезпеченні BitUA); (ii) переказ Криптовалют або Фіатних валют між Користувачами (“Торгова операція”), включаючи переказ Фіатних валют на Зовнішній гаманець, який не є частиною платформи BitUA (Програмне забезпечення BitUA), але який вказаний на платформі BitUA (Програмне забезпечення BitUA), (iii) виведення Криптовалют або Фіатних валют з його/її Рахунку (“Операція виведення”).
Користувач: означає фізичну або юридичну особу, яка користується Послугами, погоджується дотримуватися Умов використання і є власником Акаунта.
Ваучер – буквено-цифровий код, який може бути використаний для переказу Криптовалюти або між Акаунтами.
Виведення коштів – Операція з переказу коштів з Акаунта Користувача на його банківський рахунок або на рахунок, відкритий в будь-якій іншій установі.
Там, де це дозволяє контекст, слова, що позначають однину, включають в себе множину і навпаки.

III. НАШІ ПОСЛУГИ
Послуги дозволяють всім Користувачам Платформи (з обмеженнями, зазначеними в цих Умовах використання) здійснювати торгівлю криптовалютами з іншими Користувачами.
Залежно від місця проживання Користувача (та/або інших юридичних фактів), Користувач може не мати можливості використовувати всі функції Сайту. Користувач несе відповідальність за дотримання правил і законів, що діють у його/її місці проживання та/або місці, з якого Користувач отримує доступ до цього Сайту. Користувач повинен розуміти, що технічна можливість використовувати відповідні Сервіси на Платформі (Програмне забезпечення BitUA) не означає, що таке використання є законним для нього/неї. Користувач несе повну відповідальність за розуміння і дотримання всіх законів, правил і норм своєї конкретної юрисдикції, які можуть бути застосовані до Користувача у зв’язку з використанням будь-яких послуг, продуктів і контенту BitUA.
Користувач визнає і погоджується з тим, що, здійснюючи торгові операції, він/вона торгує з іншими Користувачами, і що BitUA виступає тільки як постачальник технічних послуг (Платформа та/або Програмне забезпечення BitUA) в таких операціях, а не як контрагент в будь-якій угоді.

IV. НАШІ ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ
BitUA зобов’язується надавати Послуги з відповідними зусиллями, належною ретельністю і відповідно до цих Умов використання. Відповідальність BitUA обмежується використанням розумних технічних зусиль для забезпечення отримання криптовалюти, що переводиться. При ініціюванні криптовалютних транзакцій користувачеві, який не є Користувачем BitUA, відповідальність BitUA додатково обмежується забезпеченням передачі необхідних технічних даних в криптовалютну мережу.
У межах, дозволених законом, BitUA не несе відповідальності за будь-які збитки, втрату прибутку, втрату доходу, втрату бізнесу, втрату можливостей, втрату даних, непрямі або побічні збитки, за винятком випадків, коли понесені збитки викликані порушенням Умов використання з боку BitUA.
BitUA має право призупинити дію Акаунта Користувача і заблокувати всю і/або частину криптовалюти, що міститься на ньому, в разі невиконання або неналежного виконання Користувачем Умов використання.
BitUA не несе відповідальності: – за затримку в обробці платежів, здійснених з вини будь-яких третіх осіб, операторів таких транзакцій. – за будь-які несправності, поломки, затримку або переривання інтернет-з’єднання або будь-яку причину, через яку наш сайт недоступний в будь-який момент часу.
У разі шахрайства BitUA зобов’язується повідомити всю необхідну інформацію, включаючи імена, адреси та всю іншу запитувану інформацію, відповідним органам, що займаються питаннями шахрайства і порушеннями закону. Користувачі визнають, що їх обліковий запис може бути заморожений в будь-який час на вимогу будь-якого компетентного органу, який розслідує шахрайство або будь-яку іншу незаконну діяльність.
Ніщо в цих умовах не виключає і не обмежує відповідальність BitUA за шахрайство, смерть або тілесні ушкодження, спричинені їх недбалістю, порушенням умов, що випливають з дії закону, або будь-яку іншу відповідальність, яка не може бути обмежена або виключена законом.
Всі замовлення на купівлю і продаж, зроблені на Платформі, будуть управлятися анонімно, так що Покупці і Продавці не будуть знайомі один з одним. Ціна угоди розраховується на основі фактичних співпадаючих замовлень, зроблених Покупцями і Продавцями, які беруть участь в процесі торгів на Платформі, в поєднанні з відповідними комісіями за транзакції.
BitUA не надає ніяких фінансових, інвестиційних або юридичних консультацій у зв’язку з Послугами, що надаються BitUA. BitUA може надавати інформацію про ціну, діапазон, волатильність Криптовалют і події, які вплинули на ціну Криптовалют та/або посилання на торгові ідеї третіх сторін (осіб), але вона не повинна розглядатися як інвестиційна або фінансова порада і не повинна тлумачитися як така. Будь-яке рішення про купівлю або продаж криптовалют є рішенням Користувача, і BitUA не несе відповідальності за будь-які понесені збитки.

V. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ КОРИСТУВАЧА
Користувач має право входити та/або користуватися Сайтом і Послугами, якщо він/вона погоджується з Умовами використання та фактично дотримується їх. Користуючись Сайтом, Користувач погоджується прийняти і дотримуватися умов, викладених у цій Угоді.
Користувач зобов’язується дотримуватися всіх застосовних законів і правил, пов’язаних з використанням Послуг.
Користувач повинен стежити за всіма змінами в своєму Акаунті. Користувач зобов’язаний негайно інформувати BitUA про будь-які незвичайні, підозрілі, несанкціоновані, ненормальні зміни в його/її Акаунті. У разі несвоєчасного інформування або неінформування Користувач буде нести відповідальність за порушення Умов використання, і BitUA матиме право вжити будь-яких подальших заходів, включаючи, але не обмежуючись, повідомлення відповідних державних або національних органів.
Користувач погоджується з тим, що кожного разу, коли здійснюється Транзакція, Платформа відправляє і отримує криптовалюту на/з Рахунків Покупця і Продавця.
Користувач зобов’язаний негайно повідомити BitUA про будь-яке несанкціоноване використання свого облікового запису або пароля, або про будь-яке інше порушення безпеки електронною поштою на адресу, вказану на Сайті. Будь-який Користувач, який порушує згадані правила, може бути припинений, а потім притягнутий до відповідальності за будь-які збитки, понесені BitUA або будь-яким користувачем Сайту.
Користувач зобов’язується не використовувати Сервіс для здійснення злочинної та/або нелегальної діяльності будь-якого роду, включаючи, але не обмежуючись, відмиванням грошей, незаконними азартними іграми, фінансуванням терористичних організацій або зловмисним хакерством.
Користувач несе відповідальність за всі завдані збитки, а також за всі позови, пред’явлені BitUA за порушення будь-яких прав третіх осіб або порушення будь-якого чинного законодавства. Ніщо в Умовах використання не виключає і не обмежує відповідальність Користувача за шахрайство, штрафні санкції або будь-які інші негативні наслідки, викликані його недбалістю, порушенням умов, що випливають з дії закону, або будь-яку іншу відповідальність, яка не може бути обмежена або виключена законом.
Користувачі несуть повну відповідальність за визначення того, чи підходить їм будь-яка запланована Транзакція, виходячи з їхніх особистих цілей, фінансового стану та готовності до ризику.
Усі додані до вашого Акаунта платіжні інструменти, будь то банківський рахунок, кредитна чи дебетова картка або інші, повинні бути персоналізовані і належати власнику Акаунта. Будь-яка інша спроба буде (або може бути) розцінена як шахрайство.
Реєструючи Акаунт, Користувач прямо заявляє і гарантує, що він/вона: дотримується правил і законів своєї країни проживання та/або країни, з якої він/вона отримує доступ до цього Сайту і Послуг; прийняв(ла) ці Умови використання; досяг(ла) 18-річного віку і має право приймати ці Умови використання і брати участь в операціях з криптовалютою.
Користувач заявляє і гарантує, що буде використовувати Платформу тільки для здійснення Транзакцій відповідно до умов, викладених в цих Умовах, і що він належним чином уповноважений і має можливість укладати Транзакції на Платформі.
Користувач заявляє і гарантує, що обидві валюти, внесені (вказані на Платформі на основі інформації із Зовнішнього гаманця) на Рахунок, належать Користувачеві і отримані з законних джерел.
Користувач заявляє і гарантує, що буде виводити будь-яку криптовалюту зі свого Рахунку тільки на свої гаманці, в іншому випадку BitUA не несе ніякої відповідальності за наслідки такого виведення. Помилка в реквізитах гаманця Користувача при здійсненні транзакції може призвести до втрати відповідної валюти без будь-якої відповідальності та/або покриття з боку BitUA.
Користувач заявляє і гарантує, що всі здійснювані ним транзакції не порушують права будь-яких третіх осіб або чинне законодавство.
Користувач розуміє, що його персональні дані можуть бути передані в зв’язку з юридичними зобов’язаннями тощо. Вони можуть бути використані відповідно до нашої Політики конфіденційності.
Користувач зобов’язується сплачувати всі податки і збори, які можуть виникнути в результаті використання Послуг BitUA і повинні бути сплачені відповідно до законодавства країни проживання Користувача. BitUA не несе відповідальності за будь-які порушення, допущені Користувачем у зв’язку з його/її обов’язком обчислювати і сплачувати податки і збори. Користувач повинен утримуватися від операцій на Платформі, пов’язаних з податковими правопорушеннями та/або порушеннями.

VI. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Весь вміст цього Сайту є власністю BitUA і захищений авторським правом, патентом, торговельною маркою та будь-якими іншими чинними законами, якщо інше не зазначено в цьому документі.
Товарні знаки, фірмові найменування, знаки обслуговування і логотипи BitUA та інші, що використовуються на Сайті (далі “Товарні знаки”), є власністю BitUA. Програмне забезпечення, додатки, текст, зображення, графіки, дані, ціни, угоди, діаграми, графіки, відео- та аудіоматеріали, що використовуються на цьому Сайті, належать BitUA. Торгові марки та інший контент на Сайті не можна копіювати, відтворювати, змінювати, перевидавати, завантажувати, розміщувати, передавати, вилучати, збирати або поширювати в будь-якій формі або будь-якими засобами, незалежно від того, ручними або автоматизованими. Використання будь-якого контенту з Сайту на будь-якому іншому сайті або в мережевому комп’ютерному середовищі з будь-якою іншою метою суворо заборонено; будь-яке таке несанкціоноване використання може порушувати авторське право, патентне право, право на торговельну марку та будь-яке інше чинне законодавство і може призвести до кримінального або цивільного покарання.

VII. ВЕРИФІКАЦІЯ
Процедури ідентифікації та верифікації (також відомі як “Знай свого клієнта” або “KYC”) є обов’язковими для всіх транзакцій. Якщо Користувач відмовляється надати необхідні документи та інформацію в рамках KYC, BitUA залишає за собою право негайно припинити надання Послуг Користувачеві.
Користувач зобов’язується надавати BitUA правильні та актуальні документи та особисту інформацію, що міститься в них. У разі надання Користувачем підроблених документів і неправдивої особистої інформації, така поведінка буде розцінена як шахрайство.
Користувач уповноважує BitUA прямо або опосередковано (через третіх осіб) робити будь-які запити, які ми вважаємо необхідними для перевірки актуальності та достовірності інформації, наданої з метою верифікації.

VIII. ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ
Сайт призначений тільки для особистого і некомерційного використання Користувачем. BitUA пильно стежить за безпекою Сайту і Сервісу. Реєструючись в BitUA, Користувач погоджується надати BitUA актуальну (актуальну), точну і повну особисту інформацію, як це було запропоновано в процесі реєстрації, і підтримувати таку інформацію в актуальному стані.
Користувач може зареєструвати тільки один обліковий запис на Платформі. При цьому будь-який додатковий Обліковий запис може бути призупинений.
Користувач погоджується, що він/вона не буде використовувати будь-який інший обліковий запис, крім свого власного, або отримувати доступ до облікового запису будь-якого іншого Користувача в будь-який час, або допомагати іншим особам в отриманні несанкціонованого доступу.
BitUA залишає за собою право рекомендувати ліміти сум для поповнення/зняття коштів з рахунку. BitUA може рекомендувати щоденні, щомісячні ліміти та ліміти на одну транзакцію, але не зобов’язаний це робити.
Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності інформації на своєму обліковому записі, включаючи, але не обмежуючись своїм паролем, електронною поштою, адресою гаманця, балансом гаманця і всіма діями, включаючи транзакції, здійснені через його обліковий запис. У разі виявлення будь-якої підозрілої діяльності, пов’язаної з обліковим записом Користувача, BitUA може запросити у Користувача додаткову інформацію, включаючи документи, що засвідчують особу, і заморозити обліковий запис на час перевірки. Користувач зобов’язаний виконати ці вимоги безпеки або погодитися на закриття свого облікового запису.
Створення або використання Рахунків без отримання попереднього дозволу від BitUA призведе до негайного призупинення всіх відповідних Рахунків, а також всіх відкладених ордерів на купівлю/продаж. Будь-яка спроба зробити це або допомогти іншим (Користувачам або іншим третім особам), або розповсюдження інструкцій, програмного забезпечення або інструментів з цією метою призведе до закриття облікових записів таких користувачів. Припинення не є виключним засобом захисту за таке порушення, і BitUA може прийняти рішення про подальші дії проти Користувача.

IX. ТРАНЗАКЦІЇ
Платформа дозволяє Користувачеві подавати Ордери на купівлю або продаж Криптовалют.
Користувач визнає, що Ордер повинен бути поданий тільки після ретельного обмірковування, і що він розуміє і приймає наслідки його виконання. Користувач погоджується з тим, що як тільки Ордер виконаний, така операція є незворотною і не може бути скасована. Транзакції будуть виконуватися миттєво після збігу Ордерів Покупця і Продавця без попереднього повідомлення Продавця і Покупця і вважатимуться такими, що відбулися в дату і час виконання.
Користувач визнає і погоджується з тим, що в разі, якщо тег призначення не вказано, вказано неправильно (зокрема XRP, XLM) або неправильно вказано контрольний номер, Користувач може втратити депозит або, принаймні, швидкість обробки таких запитів буде низькою.
Мінімальна і максимальна сума замовлення варіюється для кожної торгової пари і може бути вказана на Торговій сторінці під час розміщення замовлення.
Користувач визнає і погоджується з тим, що транзакції поповнення і зняття коштів можуть бути затримані через певні перевірки і перевірки (здійснювані BitUA або відповідними третіми сторонами). Аналогічно, і через притаманну природі криптовалютних мереж, Користувач визнає і погоджується з тим, що введення і виведення криптовалюти на/з його Рахунку може зайняти деякий час.
Неперевірені користувачі не мають права виводити будь-які криптовалюти зі свого Акаунта.
Користувач може використовувати Ваучери для переказу Криптовалюти між Рахунками (якщо це передбачено Платформою). Ваучер повинен бути погашений до закінчення терміну його дії, встановленого BitUA. BitUA не несе відповідальності і не приймає на себе ніяких зобов’язань, зобов’язань або відповідальності за будь-які збитки або шкоду, що виникли в результаті використання Користувачем Ваучерів, придбаних у будь-яких третіх осіб або придбаних будь-яким іншим способом. Щоб уникнути сумнівів, Користувач несе повну відповідальність за те, що придбаний ним Ваучер є справжнім і підлягає погашенню.
У разі, якщо Користувач виявляє транзакційну активність, включаючи, але не обмежуючись, невідомі депозити і зняття коштів, на своєму Рахунку, яка не була ініційована Користувачем, Користувач повинен негайно повідомити BitUA про цей факт і слідувати інструкціям, надісланим BitUA. В іншому випадку BitUA залишає за собою право заморозити Рахунок до закінчення розслідування.

X. КОМІСІЯ ЗА ТРАНЗАКЦІЮ ТА ЗБЕРІГАННЯ
Користувач погоджується сплачувати BitUA комісію за кожну завершену транзакцію.
Перед початком торгівлі Користувач повинен ознайомитися зі ставками комісії за транзакції, опублікованими на сторінці “Тарифи”. Однак, BitUA залишає за собою право час від часу змінювати ставки комісій за транзакції, публікуючи оновлення на сторінці “Тарифи”.
Сума комісії за транзакцію автоматично списується у валюті, зазначеній на Платформі, після здійснення відповідної транзакції.
Мінімальна комісія за транзакцію дорівнює мінімальній сумі валюти. Комісія за транзакцію стягується з округленням на користь Платформи. Політика округлення для криптовалют варіюється в залежності від криптовалюти.
З метою оптимізації процесів транзакції на Платформі з деякими позиціями (включаючи, але не обмежуючись валютами, криптовалютами і т.д.) можуть не відображатися в Обліковому записі Користувача і будуть відображатися, як тільки одиниця буде цілою відповідно до стандартів округлення.
Мінімальна і максимальна ціна, а також мінімальна і максимальна сума ордеру відрізняються для кожної торгової пари і можуть бути вказані на Торговій сторінці при оформленні ордеру.

XI. НЕЗАКОННІ ОПЕРАЦІЇ
– BitUA залишає за собою право призупинити або закрити ваш обліковий запис BitUA в будь-який час, якщо ми обґрунтовано вважаємо, що це вимагається законом або з метою дотримання рекомендацій, виданих відповідним державним органом або визнаним органом для запобігання фінансових злочинів.
– Категорично забороняється використовувати Акаунт в будь-яких незаконних цілях. BitUA повідомить про будь-яку підозрілу діяльність у відповідні правоохоронні органи.
– Користувач повинен гарантувати, що він не використовує Послуги для здійснення операцій, пов’язаних з
відмиванням грошей, фінансуванням тероризму, розповсюдженням зброї масового знищення
торгівлею людьми;
будь-якими товарами або послугами, які є незаконними або просування, пропозиція або маркетинг яких є незаконним, або які пропонуються у зв’язку з незаконним, непристойним або порнографічним контентом, зображують дітей або неповнолітніх у сексуальних позах, зображують засоби пропаганди або знаки антиконституційних організацій, що прославляють війну або принижують людську гідність;
будь-які товари або послуги, просування, пропозиція або маркетинг яких порушує авторські права, права промислової власності або інші права будь-якої особи;
археологічні знахідки;
ліки, наркотики або галюциногени;
зброя будь-якого виду;
незаконні азартні ігри;
фінансові піраміди, піраміди або будь-які інші схеми “швидкого збагачення”;
товари, на які поширюється будь-яке торгове ембарго;
засоби масової інформації, що завдають шкоди неповнолітнім та порушують законодавство, зокрема, положення щодо захисту неповнолітніх;
частини тіла або людські останки;
тварини, що охороняються, або рослини, що охороняються;
зброю або вибухові матеріали;
або будь-які інші незаконні товари, послуги чи транзакції.

XII. БЕЗПЕКА ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ
– Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності облікових даних свого облікового запису, включаючи, але не обмежуючись паролем, електронною поштою, адресою гаманця, балансом і всією діяльністю, включаючи транзакції, здійснені через обліковий запис.
– Персонал BitUA ніколи не попросить Користувача розкрити свій пароль. Про будь-яке повідомлення, яке отримує Користувач, або веб-сайт, який він/вона відвідує, який запитує пароль, крім Сайту – BitUA, слід повідомити BitUA. Перед кожним використанням Сайту Користувач повинен перевірити (переконатися), що він використовує справжній веб-сайт.
– Ми рекомендуємо регулярно змінювати пароль Користувача, щоб зменшити ризик порушення безпеки по відношенню до облікового запису. Користувач ніколи не повинен дозволяти будь-кому отримувати доступ до свого Акаунта або спостерігати за тим, як Користувач отримує доступ до свого Акаунта. Якщо Користувач має будь-які побоювання щодо безпеки свого Акаунта, даних для входу в систему (пароль або інший засіб захисту втрачено, викрадено, незаконно привласнено, використано без дозволу або іншим чином скомпрометовано), Користувачеві рекомендується негайно змінити пароль. Користувач повинен негайно звернутися до служби підтримки, якщо йому стало відомо про будь-яку втрату, крадіжку, незаконне привласнення або несанкціоноване використання Акаунта, даних для входу, пароля або інших засобів захисту. Будь-яка невиправдана затримка в повідомленні BitUA може не тільки вплинути на безпеку Акаунта, але й призвести до того, що Користувач буде нести відповідальність за будь-які збитки, що виникли в результаті цього. Якщо Користувач підозрює, що хтось інший отримав доступ до його/її Акаунту, Користувач також повинен зв’язатися з відповідним державним органом і повідомити про інцидент.
– Користувач повинен докласти розумних зусиль, щоб переконатися, що його/її облікові записи електронної пошти захищені і доступні тільки Користувачеві, оскільки його/її адреса електронної пошти може бути використана для скидання паролів або для зв’язку з Користувачем з приводу безпеки облікового запису. BitUA не несе відповідальності за порушення безпеки облікового запису електронної пошти, що призвело до несанкціонованої транзакції, яка повинна бути виконана з належним підтвердженням. У разі, якщо будь-яка з адрес електронної пошти, зареєстрованих в облікових записах Користувача, буде скомпрометована, Користувач повинен без зайвої затримки після того, як йому стало відомо про це, зв’язатися зі Службою підтримки, а також зв’язатися зі своїм постачальником послуг електронної пошти.
– Незалежно від того, чи використовує Користувач для доступу до Акаунта загальнодоступний, спільний або власний комп’ютер, Користувач завжди повинен переконатися, що його реєстраційні дані не зберігаються браузером, не кешуються і не записуються іншим чином. Користувач ніколи не повинен використовувати будь-які функції, які дозволяють зберігати дані для входу або паролі на комп’ютері, який він/вона використовує.
– Додаткові продукти або послуги, якими користується Користувач, можуть мати додаткові вимоги щодо безпеки, і Користувач повинен ознайомитися з ними, як тільки отримає відповідне повідомлення.
– Ми наполегливо рекомендуємо використовувати додаткові можливості автентифікації Платформи.

XIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ
– Користувач може припинити дію Умов використання і закрити свій обліковий запис в будь-який час, після завершення всіх незавершених транзакцій.
– Користувач також погоджується з тим, що BitUA може, направивши повідомлення, на власний розсуд припинити його/її доступ до Сайту і його/її Акаунту, включаючи, без обмежень, наше право: обмежити, призупинити або припинити надання послуг і закриття Акаунтів Користувачів, заборонити доступ до Сайту і його контенту, послуг та інструментів, затримати або видалити розміщений контент, а також вжити технічних і юридичних заходів для того, щоб утримати Користувача за межами Сайту, якщо ми вважатимемо, що він/вона або його/її дії/вчинки пов’язані з протизаконною діяльністю, що порушують права інтелектуальної власності третіх осіб, чи не узгоджуються з будовою або духом цих Умов. Крім того, ми можемо, за відповідних обставин і на власний розсуд, призупинити або закрити Обліковий запис Користувача з будь-якої причини, включаючи, але не обмежуючись (1) спроби отримати несанкціонований доступ до Сайту або облікового запису іншого Користувача або надання допомоги іншим особам, які намагаються це зробити, (2) подолання програмних засобів безпеки, що обмежують використання або захищають будь-який контент, (3) використання Сервісу для здійснення незаконної діяльності, такої як відмивання грошей, незаконні азартні ігри, фінансування тероризму або іншої злочинної діяльності, (4) порушення цих Умов використання, (5) несплата або шахрайська оплата Транзакцій, (6) несподівані операційні труднощі, або (7) на вимогу правоохоронних або інших державних органів, якщо BitUA вважає це законним і переконливим, діючи на власний розсуд.
– BitUA також залишає за собою право анулювати непідтверджені Акаунти або Акаунти, які були неактивні протягом шести (6) місяців або більше, та/або змінити або припинити роботу нашого Сайту або Сервісу. Користувач погоджується, що BitUA не несе відповідальності перед ним або перед будь-якою третьою стороною за припинення дії його облікового запису або доступу до Сайту.
Призупинення дії Акаунта не впливає на сплату комісій за транзакції, що підлягають сплаті за минулі транзакції. Після припинення дії облікового запису Користувач повинен надати дійсні реквізити облікового запису або криптовалютну адресу для переказу будь-яких валют, розміщених на його/її обліковому записі. ATNirex переказує валюту в найкоротші терміни після запиту Користувача в терміни, визначені BitUA. Якщо рахунок призупинено у зв’язку з виявленням незаконної або злочинної діяльності, переказ може бути затриманий на час, необхідний для проведення відповідного розслідування уповноваженими органами.
– BitUA переказує валюту в найкоротші терміни після запиту Користувача в терміни, встановлені BitUA.
– Якщо рахунок заморожений/призупинений через виявлення незаконної або злочинної діяльності, подання/надання Користувачем неправдивих документів та/або інформації, кошти (на власний розсуд BitUA) можуть бути заблоковані і не повертаються, або переказ може бути заблокований або затриманий на час, необхідний для проведення відповідного розслідування BitUA або відповідними органами, подання Користувачем запитуваних додаткових документів/проходження додаткових процедур KYC.

XIV. ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ
– Всі Послуги надаються “ЯК Є”, без будь-яких гарантій, явних або неявних.
– BitUA намагатиметься підтримувати роботу Сайту в робочому стані; однак, всі онлайн-сервіси страждають від періодичних збоїв і відключень, і BitUA не несе відповідальності за будь-які збої або збитки, які Користувач може понести в результаті.
– Таким чином, BitUA не надає жодних гарантій того, що доступ до Сайту не буде перерваний або що не буде затримок, збоїв, помилок, пропусків або втрати переданої інформації.
– BitUA буде докладати розумних зусиль для забезпечення нормального доступу Користувача до Сайту відповідно до Умов використання. BitUA може призупинити використання Сайту для проведення технічного обслуговування і докладе розумних зусиль, щоб повідомити Користувача про це. Користувач визнає, що це може бути неможливо в надзвичайних ситуаціях.

XV. API
З метою забезпечення стабільності роботи Платформи запити до API можуть бути розумно обмежені BitUA на наш розсуд. Якщо цей ліміт буде перевищено, це може призвести до бану на розумний час.

XVI. ВІДЖЕТИ ТА МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ
– BitUA може надавати віджети для використання Користувачем для розміщення наших даних на Сайті Користувача. Користувач може вільно використовувати віджети в їх первісному незміненому і незмінному стані.
– BitUA може надавати мобільні додатки (“мобільні додатки”), які можуть бути використані для отримання доступу до Акаунту. Використання цих мобільних додатків регулюється цими Умовами використання.

XVII. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ
– BitUA залишає за собою право надсилати Користувачеві повідомлення та спілкуватися з ним за допомогою будь-яких засобів зв’язку, доступних BitUA, враховуючи контактні дані, надані Користувачем.
– Користувач прямо погоджується отримувати будь-які повідомлення в електронному вигляді і бути зобов’язаним їх виконувати, якщо це вимагається Умовами використання.
– Офіційним інформаційним каналом BitUA є Сайт. Веб-сайт може містити посилання на інші офіційні інформаційні канали BitUA. Тим не менш, будь-яка рекомендація та/або торгова ідея (навіть на офіційному каналі BitUA) не має статусу офіційної рекомендації та/або торгової ідеї BitUA.

XVIII. ПОЛІТИКА AML/KYC
– Політика BitUA по боротьбі з відмиванням грошей і “Знай свого клієнта” (далі – “Політика AML/KYC”) призначена для запобігання і зниження можливих ризиків залучення BitUA в будь-який вид незаконної діяльності.
Як міжнародні, так і місцеві нормативні акти вимагають від BitUA впровадження ефективних внутрішніх процедур і механізмів для запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму, торгівлі наркотиками та людьми, розповсюдженню зброї масового знищення, корупції та хабарництва, а також вжиття заходів у разі виявлення будь-якої форми підозрілої діяльності з боку своїх Користувачів.
Політика AML/KYC охоплює наступні питання:
– Процедури верифікації.
Відповідальний за комплаєнс.
Моніторинг транзакцій.
Оцінка ризиків.
Процедури верифікації
Одним з міжнародних стандартів запобігання незаконній діяльності є належна перевірка клієнтів (“CDD”). Відповідно до CDD, BitUA встановлює власні процедури перевірки в рамках стандартів боротьби з відмиванням грошей та “Знай свого клієнта”.
Перевірка особи
Процедура перевірки особи вимагає від Користувача надання BitUA надійних, незалежних вихідних документів, даних або інформації (наприклад, національне посвідчення особи, закордонний паспорт, виписка з банківського рахунку, рахунок за комунальні послуги). Для таких цілей BitUA залишає за собою право збирати ідентифікаційну інформацію Користувача для цілей AML / KYC політики.
BitUA вживатиме заходів для підтвердження достовірності документів та інформації, наданих Користувачами. Будуть використовуватися всі законні методи для повторної перевірки ідентифікаційної інформації, і BitUA залишає за собою право розслідувати певних Користувачів, які були визначені як ризиковані або підозрілі.
BitUA залишає за собою право перевіряти особу Користувача на постійній основі, особливо коли його ідентифікаційна інформація була змінена або його діяльність здається підозрілою (незвичною для конкретного Користувача). Крім того, BitUA залишає за собою право запитувати у Користувачів актуальні документи, навіть якщо вони вже проходили перевірку особи в минулому.
Ідентифікаційна інформація Користувача буде збиратися, зберігатися, передаватися і захищатися строго відповідно до Політики конфіденційності BitUA і пов’язаних з нею нормативних актів. Після перевірки особи Користувача BitUA може звільнити себе від потенційної юридичної відповідальності в ситуації, коли його Послуги використовуються для здійснення незаконної діяльності.
– Процедура перевірки особи BitUA вимагає від Користувача надання BitUA надійних, незалежних вихідних документів, даних або інформації (наприклад, національне посвідчення особи, закордонний паспорт, виписка з банківського рахунку, рахунок за комунальні послуги). Для таких цілей BitUA залишає за собою право збирати ідентифікаційну інформацію Користувача для цілей політики AML/KYC. BitUA вживатиме заходів для підтвердження достовірності документів та інформації, наданих Користувачами. Будуть використовуватися всі законні методи для повторної перевірки ідентифікаційної інформації, і BitUA залишає за собою право розслідувати певних Користувачів, які були визначені як ризиковані або підозрілі. BitUA залишає за собою право перевіряти особу Користувача на постійній основі, особливо коли його ідентифікаційна інформація була змінена або його діяльність здається підозрілою (незвичною для конкретного Користувача). Крім того, BitUA залишає за собою право запитувати у Користувачів актуальні документи, навіть якщо вони вже проходили перевірку особи в минулому. Ідентифікаційна інформація Користувача буде збиратися, зберігатися, передаватися і захищатися строго відповідно до Політики конфіденційності BitUA і пов’язаних з нею нормативних актів.
– Відповідальний за комплаєнс
Відповідальний за комплаєнс є особою, належним чином уповноваженою BitUA, чиїм обов’язком є забезпечення ефективного впровадження та дотримання Політики протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Відповідальний співробітник несе відповідальність за нагляд за всіма аспектами боротьби BitUA з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, включаючи, але не обмежуючись цим:
a. Збір ідентифікаційної інформації Користувачів.
b. Встановлення та оновлення внутрішньої політики та процедур для заповнення, перевірки, подання та зберігання всіх звітів та записів, що вимагаються відповідно до чинного законодавства та нормативних актів.
c. Моніторинг транзакцій та розслідування будь-яких значних відхилень від нормальної діяльності.
d. Впровадження системи управління документацією для належного зберігання та пошуку документів, файлів, форм та журналів.
e. Регулярне оновлення оцінки ризиків.
f. Надання правоохоронним органам інформації відповідно до вимог чинного законодавства.
Відповідальний за комплаєнс має право взаємодіяти з правоохоронними органами, які беруть участь у запобіганні відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та іншій незаконній діяльності.
– Моніторинг транзакцій
Користувачі відомі не тільки завдяки перевірці їх особистості (хто вони), але, що більш важливо, завдяки аналізу їх транзакцій (чим вони займаються). Тому BitUA покладається на аналіз даних як на інструмент оцінки ризиків та виявлення підозр. BitUA виконує різноманітні завдання, пов’язані з комплаєнсом, включаючи збір даних, фільтрацію, ведення обліку, управління розслідуваннями та звітність. Функціональні можливості системи включають
1) Щоденна перевірка користувачів за визнаними “чорними списками” (наприклад, OFAC), агрегування переказів за кількома точками даних, внесення користувачів до списків спостереження та відмов у наданні послуг, відкриття справ для розслідування, якщо це необхідно, надсилання внутрішніх повідомлень та заповнення обов’язкових звітів, якщо це застосовно;
2) Управління справами та документами.
Що стосується Політики AML / KYC, BitUA буде контролювати всі транзакції і залишає за собою право: забезпечити, щоб про транзакції підозрілого характеру повідомлялося відповідним правоохоронним органам через Відповідального співробітника з питань комплаєнсу;
вимагати від Користувача надання будь-якої додаткової інформації та документів у разі підозрілих транзакцій;
призупинити або закрити Обліковий запис Користувача, якщо BitUA має обґрунтовану підозру, що такий Користувач займається незаконною діяльністю.
Вищевказаний список не є вичерпним, і Відповідальний співробітник буде контролювати транзакції Користувачів на щоденній основі, щоб визначити, чи слід повідомляти про такі транзакції і розглядати їх як підозрілі, або ж як добросовісні.
– Оцінка ризиків
BitUA, відповідно до міжнародних вимог, прийняла ризик-орієнтований підхід до боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Застосовуючи підхід, заснований на оцінці ризиків, BitUA може гарантувати, що заходи, спрямовані на запобігання або зменшення відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, є співмірними з виявленими ризиками. Це дозволить розподіляти ресурси найбільш ефективним чином. Принцип полягає в тому, що ресурси повинні спрямовуватися відповідно до пріоритетів, щоб найбільшим ризикам приділялася найбільша увага.

XIX. РЕГУЛЮЮЧЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
– Ці Умови використання регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства Британських Віргінських островів, якщо інше прямо не передбачено.
– Усі спори, що виникають з цього договору або у зв’язку з ним, підлягають остаточному вирішенню в арбітражі відповідно до Регламенту Арбітражного суду Торгово-промислової палати Британських Віргінських островів. Сторони намагатимуться вирішити всі суперечки, пов’язані з цими Умовами використання, шляхом переговорів. Якщо Сторони не зможуть вирішити спір, пов’язаний з цими Умовами використання, шляхом переговорів, спір підлягає остаточному вирішенню в Арбітражному суді Торгово-промислової палати Британських Віргінських островів в Роуд-Тауні (далі – Арбітражний суд) відповідно до Регламенту Арбітражного суду. Спір вирішується на підставі законодавства Британських Віргінських Островів. Мовою Арбітражного суду є мова Британських Віргінських Островів. Арбітражний суд складається з 3 (трьох) членів. Кожна Сторона призначає одного арбітра у строк, встановлений Радою Арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Британських Віргінських Островів. Кожна Сторона просить обраного нею арбітра призначити третього арбітра разом з арбітром, обраним іншою Стороною, який буде головою Арбітражного суду при вирішенні спору. Якщо арбітри, призначені Сторонами, не зможуть обрати третього арбітра протягом строку, встановленого Радою Арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Британських Віргінських Островів, третій арбітр, який також буде головою Арбітражного суду, призначається Радою Арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті. Якщо Сторони не можуть сформувати склад Арбітражного суду відповідно до положень цих Умов використання та Регламенту Арбітражного суду, Арбітражний суд формується Радою Торгово-промислової палати Британських Віргінських Островів. Рішення Арбітражного суду є остаточним і обов’язковим для Сторін.

XX. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У ЖОДНОМУ РАЗІ BitUA , ЙОГО ПОСАДОВЦІ, ДИРЕКТОРИ, СПІВРОБІТНИКИ, АГЕНТИ ТА ВСІ СТОРОННІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД КОРИСТУВАЧЕМ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ІНШОЮ ОСОБОЮ АБО ПІДПРИЄМСТВОМ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ШТРАФНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКІ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ В РЕЗУЛЬТАТІ (I) ТОЧНОСТІ, ПОВНОТИ АБО ЗМІСТУ ЦЬОГО САЙТУ, (II) ТОЧНОСТІ, ПОВНОТИ АБО ЗМІСТУ БУДЬ-ЯКИХ САЙТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ (ЗА ДОПОМОГОЮ ГІПЕРПОСИЛАНЬ) З ЦИМ САЙТОМ (БАНЕРНОЇ РЕКЛАМИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ), БАНЕРНОЮ РЕКЛАМОЮ АБО ІНШИМ ЧИНОМ) НА ЦЕЙ САЙТ, (III) ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ НА ЦЬОМУ САЙТІ АБО НА БУДЬ-ЯКИХ САЙТАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ (ЗА ДОПОМОГОЮ ГІПЕРПОСИЛАНЬ, БАНЕРНОЇ РЕКЛАМИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ) З ЦИМ САЙТОМ, (IV) ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ АБО МАЙНОВОЇ ШКОДИ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ, (V) ПОВЕДІНКИ ТРЕТІХ ОСІБ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ, (VI) БУДЬ-ЯКОГО НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ АБО ВИКОРИСТАННЯ НАШИХ СЕРВЕРІВ ТА/АБО БУДЬ-ЯКОГО КОНТЕНТУ, ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ АБО ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДАНИХ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ НА НИХ, (VII) БУДЬ-ЯКЕ ПЕРЕРИВАННЯ АБО ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ НА АБО З ЦЬОГО САЙТУ АБО БУДЬ-ЯКИХ САЙТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ (ЧЕРЕЗ ГІПЕРПОСИЛАННЯ, БАНЕРНУ РЕКЛАМУ АБО ІНШИМ ЧИНОМ) З ЦИМ САЙТОМ, (VIII) БУДЬ-ЯКІ ВІРУСИ, ЧЕРВ’ЯКИ, ПОМИЛКИ, ТРОЯНСЬКІ ПРОГРАМИ ТОЩО, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕДАНІ НА АБО З ЦЬОГО САЙТУ АБО БУДЬ-ЯКИХ САЙТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ (ЧЕРЕЗ ГІПЕРПОСИЛАННЯ, БАНЕРНУ РЕКЛАМУ АБО ІНШИМ ЧИНОМ) З ЦИМ САЙТОМ, (IX) БУДЬ-ЯКИЙ КОРИСТУВАЦЬКИЙ ВМІСТ АБО ВМІСТ, ЩО Є НАКЛЕПНИЦЬКИМ, НАКЛЕПНИЦЬКИЙ, ОБРАЗЛИВИЙ, ШКІДЛИВИЙ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ АБО БУДЬ-ЯКОГО ЗАХИЩЕНОГО КЛАСУ, ПОРНОГРАФІЧНИЙ, З “Х-РЕЙТИНГОМ”, НЕПРИСТОЙНИЙ АБО ІНШИМ ЧИНОМ НЕПРИЙНЯТНИЙ, ТА/АБО (X) БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ АБО ШКОДУ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ПОНЕСЕНІ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ ЦЬОГО САЙТУ АБО ПОСЛУГ, ЗНАЙДЕНИХ НА ЦЬОМУ САЙТІ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ГАРАНТІЇ, ДОГОВОРУ, ДЕЛІКТУ АБО БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ ЮРИДИЧНОЇ АБО СПРАВЕДЛИВОЇ ТЕОРІЇ, І НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ БУЛА BitUA ПОПОВІДОМЛЕНА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. КРІМ ТОГО, ВИ ВИЗНАЄТЕ І ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО БУДЬ-ЯКИЙ ПОЗОВ, ЩО ВИПЛИВАЄ З ЦЬОГО САЙТУ АБО ПОВ’ЯЗАНИЙ З ЦИМ САЙТОМ АБО ПОСЛУГАМИ, ЗНАЙДЕНИМИ НА ЦЬОМУ САЙТІ, ПОВИНЕН БУТИ РОЗПОЧАТИЙ ПРОТЯГОМ ОДНОГО (1) РОКУ ПІСЛЯ ВИНИКНЕННЯ ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОЗОВУ, В ІНШОМУ ВИПАДКУ ТАКА ПІДСТАВА ДЛЯ ПОЗОВУ БУДЕ НАЗАВЖДИ ЗАБОРОНЕНА. КРІМ ТОГО, КОРИСТУВАЧ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЄ ТА ПОГОДЖУЄТЬСЯ, ЩО В ЖОДНОМУ РАЗІ ЗАГАЛЬНА СУКУПНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ BitUA НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ ЗАГАЛЬНУ СУМУ, СПЛАЧЕНУ КОРИСТУВАЧЕМ ЗА КОНКРЕТНІ ПОСЛУГИ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПОЗОВУ. ВИЩЕВКАЗАНЕ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В ПОВНІЙ МІРІ, ДОЗВОЛЕНІЙ ЗАКОНОМ, І ЗАЛИШАЄТЬСЯ В СИЛІ ПІСЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ПРИПИНЕННЯ АБО ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ЦИХ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ ЦЬОГО САЙТУ АБО ПОСЛУГ, ЗНАЙДЕНИХ НА ЦЬОМУ САЙТІ.
BitUA не несе відповідальності за транзакції, ініційовані Користувачем, нижче встановлених лімітів.

XXI. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ
Користувач погоджується захищати, відстоювати, відшкодовувати збитки і захищати BitUA і його посадових осіб, директорів, співробітників, агентів і сторонніх постачальників послуг від будь-яких претензій, вимог, витрат, витрат, втрат, зобов’язань і збитків будь-якого виду і характеру (включаючи, без обмежень, розумні гонорари адвокатів), накладених на BitUA або понесених ним прямо або побічно в результаті (i) використання Користувачем цього Сайту і доступу до нього або до Послуг, знайдених на цьому Сайті; (ii) порушення Користувачем будь-якого положення Умов використання або політики чи угод, які включені в цей документ; та/або (iii) порушення Користувачем будь-якого права третьої сторони, включаючи, без обмежень, будь-яку інтелектуальну власність або інше право власності. Зобов’язання щодо відшкодування збитків, передбачені цим розділом, залишаються в силі після припинення або закінчення терміну дії Умов використання або використання Користувачем цього Сайту або Послуг, доступних на цьому Сайті.

XXII. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
BitUA залишає за собою право змінювати або доповнювати будь-яку частину цих Умов використання в будь-який час, публікуючи переглянуту версію Умов використання на Сайті. Зміни набувають чинності і вважаються прийнятими Користувачем, коли Користувач вперше скористається Послугами після публікації переглянутих Умов використання, і застосовуються на постійній основі щодо будь-якої діяльності, розпочатої після публікації. У випадку, якщо Користувач не згоден з будь-якою такою зміною, єдиним і виключним засобом правового захисту Користувача є припинення використання Послуг і закриття Акаунта. Користувач погоджується з тим, що BitUA не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якою третьою стороною в результаті будь-яких збитків, понесених в результаті будь-якої модифікації або зміни цих Умов використання.

XXIII. ФОРС-МАЖОР
Якщо BitUA не може надавати Послуги, зазначені в Умовах використання, через фактори, що знаходяться поза її контролем, включаючи, але не обмежуючись, форс-мажорні обставини, зміну законодавства або зміну політики санкцій, BitUA не буде нести ніякої відповідальності перед Користувачем щодо Послуг, наданих за цією Угодою, а також протягом періоду часу, що збігається з цією подією.

XXIV. ПОСИЛАННЯ НА СТОРОННІ ВЕБ-САЙТИ
Цей Сайт і Послуги, що надаються на цьому Сайті, можуть містити посилання на сторонні веб-сайти, які не належать або не контролюються BitUA. BitUA не несе ніякої відповідальності за зміст, умови, політику конфіденційності або практику будь-яких сторонніх веб-сайтів. Крім того, BitUA не здійснює цензуру і не редагує вміст будь-яких сторонніх веб-сайтів. Використовуючи цей Сайт або Послуги, знайдені на цьому Сайті, ви прямо звільняєте BitUA від будь-якої відповідальності, що виникає в результаті використання Користувачем будь-якого стороннього веб-сайту. Відповідно, BitUA рекомендує Користувачеві бути уважним, коли Користувач залишає цей Сайт або Послуги, знайдені на цьому Сайті, і переглядати умови та положення, політику конфіденційності та інші керівні документи будь-якого іншого веб-сайту, який ви можете відвідати.

XXV. Умови делістингу.
– BitUA залишає за собою право виключити Монету (Токен) з біржі, якщо BitUA дійсно виявить, що Ініціатор або офіційна команда Монети (Токена) розпалася, не реагувала негайно на проблеми, або що інформація про Монету (Токен) або особистість Ініціатора сфальсифікована. Причинами виключення можуть бути Офіційна команда розпущена або більше не підтримує Монету (Токен);
– Цифрова валюта слабка (менше $ 1000 в день в безперервному обігу на основі 5 торгових днів) або користувач не здійснює транзакцій і не дотримується умов підтримки спреду: різниця між ціною продажу і купівлі Монети не повинна перевищувати 3% від поточної ціни.
– Якщо проблеми з транзакціями в блокчейні або інші технічні проблеми тривають більше 10 днів і Ініціатор не виправив їх;
– Якщо Ініціатор не усунув проблеми з блокчейн-транзакціями або інші технічні проблеми після третього запиту BitUA;
– Якщо необхідно запобігти та/або припинити шахрайство, біржові маніпуляції, порушення законодавства про цінні папери або інших законів/нормативних актів, хакерські атаки та/або якщо виявлено ознаки шахрайства, порушення законів/нормативних актів, пов’язаних з лістингом/торгівлею монет (Token);
– У разі порушення Ініціатором своїх зобов’язань, інших умов цієї Угоди та/або умов використання.
– BitUA надішле повідомлення за 7 днів до видалення монети. Всі монети повинні бути виведені з рахунків клієнтів протягом 7 днів. Після того, як BitUA закриє свій гаманець, виведення коштів буде неможливим за жодних обставин. У разі виникнення проблем через непрацюючий блокчейн або гаманець, що не дозволяє BitUA здійснювати транзакції, Ініціатор повинен самостійно внести виправлення (компенсувати збиток) своїм користувачам.
– Після підтвердження процедури делістингу, команда Ініціатора буде негайно повідомлена. BitUA проінформує Ініціатора про часові рамки, включаючи такі етапи, як зупинка торгівлі, фінансування та виведення коштів.

ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Якщо у вас виникнуть будь-які питання, пов’язані з цими Умовами використання, вашими правами та обов’язками, що випливають з цих Умов, та/або вашим використанням Сайту та Сервісу, вашим Акаунтом або будь-яким іншим питанням, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою електронної пошти: support@bituaex.com, вказаною на cайті.

Translate »»»